Anketa o potrebama kompanija za radnom snagom

Anketa o potrebama kompanija za radnom snagom

Anketa o potrebama kompanija za radnom snagom

Razvojna agencija Zavidovići trenutno sprovodi Anketu o potrebama kompanija za radnom snagom.

Riječ je o kratkoj anketi koja se sastoji od pet pitanja, a koja će koristiti Agenciji kao ulazni podatak pri planiranju projekta u vezi s podrškom zapošljavanju.

Predstavnici kompanija mogu ispuniti anketu, te eventualno ostaviti kontakt podatke kako bi bilo kontaktirani u budućnosti u vezi s učešćem u projektu i ostvarivanju podrške zapošljavanju.

Za ispunjavanje ankete je potrebna 1 minuta, a istoj je moguće pristupiti putem ovog linka.

Close