Voćarstvo

U oblasti voćarstva što se tiče općine Zavidovići najzastupljenija je proizvodnja maline. Proizvode se i druge voćarske kulture, ali ne u velikim količinama, uglavnom je ta proizvodnja za vlastite potrebe. Da bi se voćarska proizvodnja proširila potrebna su dodatna ulaganja i ideje kojim bi se podstaklo stanovništvo ruralnih područja da se odluče za intenzivniju voćarsku proizvodnju. Velike su površine neiskorištenog plodnog zemljišta koje je povoljno za podizanje voćnjaka i drugih voćarskih kultura.