Uspješno završen projekat “Zeleno zapošljavanje”

Dana 31.01.2019.godine, konferencijskoj sali Centra za kulturu Zavidovići je održana završna konferencija projekta “Zeleno zapošljavanje”. Projektu su prisustvovali svi partneri na projektu, korisnici projekta kao i ostali građani općine Zavidovići.

 

Projekat „Zeleno zapošljavanje” je započeo u junu 2017. godine. U trenutku kada se poljoprivreda u BiH nalazi pred brojnim izazovima, ovaj projekat predstavlja polazište za transformaciju obiteljskih gazdinstava i platformu za novi vid upošljavanja održivih poljoprivrednih gazdinstava u formu obrtničke djelatnosti. Velikim zalaganjem svih partnera i učesnika u realizaciji projekta, postignuti su rezultati koji prevazilaze definisane indikatore projekta i koji pružaju dobru polaznu osnovu za nastavak rada na pobošljanju uslova na tržištu rada na području općine Zavidovići.

Lokalno partnerstvo ostvareno kroz projekat “Zeleno zapošljavanje” je jedno od 19 takvih partnerstva uspostavljenih u zemlji u okviru projekta Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini, kojeg finansira Evropska unija sa 4 miliona eura a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO), a koji za cilj ima prekvalifikaciju skoro 2.000 nezaposlenih osoba te zapošljavanje najmanje njih 620 u 22 opštine u BiH.

Projekat je provodila Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče u partnerstvu sa općinom Zavidovići, Razvojnom agencijom Zavidovići, Službom za zapošljavanje ZDK-Biro rada Zavidovići, Privrednom komorom FBiH, PU Centrol za obrazovanje odraslih, UPP “Agro-Dolina” Zavidovići, OPP “Agrofarm” Žepče i “Frutii-Funghi” doo Zavidovići.

#LEPSupport

Leave a Comment