Preliminarna lista za dodjelu stipendija studentima-braniocimai članovima njihovih porodica za studijsku 2018/2019. godine

Shodno članu 23. Uredbe o stipendiranju redovnog studija branilaca i članova njihovih porodica, kandidati koji su nezadovoljni bodovnom listom imaju pravo podnošenja zahtjeva za preispitivanje preliminarne liste.

Zahtjev za preispitivanje preliminarne liste mora biti obrazložen i utemeljen na dokazima koji potvrđuju tačnost iznesenih navoda.

Zahtjev se podnosi Službi za upravu pitanja boraca, raseljenih lica i izbjelica općine Zavidovići, od dana isticanja na oglasnoj tabli i web stranici općine Zavidovići  do 07.01.2019. godine.

PRILOZI:

Obavještenje i kriteriji bodovanja

Preliminarna lista stipendije 2018-2019. godinu