PREDSTAVLJAMO: PROGRAM SUFINANSIRANJA SAMOZAPOŠLJAVANJA – START UP 2020

U skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Službene novine Federacije BiH“, br. 41/01, 22/05 i 9/08), Strategijom zapošljavanja u Federaciji BiH 2018-2021, Strategijom jačanja funkcije posredovanja u javnim službama za zapošljavanje u Federaciji BiH, ciljevima iz Programa rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2020. godinu i Trogodišnjeg plana rada Federalnog zavoda za zapošljavanje 2020-2022, sačinjen je Program sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2020 (u daljem tekstu: Program).

Za realizaciju Programa predviđena su sredstva u iznosu od 14.000.000 KM u skladu sa Finansijskim planom za 2020. i procjenom za 2021. i 2022. godinu. Federalni zavod za zapošljavanje (u daljem tekstu: Zavod) realizira Program u saradnji sa kantonalnim/županijskim službama za zapošljavanje (u daljem tekstu: Služba/službe). Izrazi u ovom dokumentu koji su napisani samo u jednom gramatičkom rodu odnose se podjednako na muški i ženski rod.

Cilj Programa je poticanje najmanje 2.000 osoba sa evidencije nezaposlenih u Federaciji BiH na samozapošljavanje, pokretanjem djelatnosti/društva, kao i na zapošljavanje drugih osoba sa evidencije nezaposlenih u pokrenutim djelatnostima.

Ciljna grupa su osobe, prijavljene na evidenciju nezaposlenih u Federaciji BiH prije dana objave javnog poziva, bez obzira na stepen obrazovanja i starosnu dob, a koje će nakon prijave na Javni poziv registrirati i održati djelatnost/društvo u trajanju od najmanje 12 mjeseci. U Programu ne mogu učestvovati osobe koje su po Javnom pozivu iz 2017., 2018. i 2019. godine koristile poticajna sredstva iz mjera za pokretanje samostalne djelatnosti, u čijoj realizaciji su učestvovali Zavod/službe, kao ni osobe koje su odjavile djelatnost/društvo u periodu od šest (6) mjeseci prije objave Javnog poziva za učešće u ovom programu.

Poticajne mjere:

  • 4.1. Poduzetništvo za mlade 2020 Sufinansiranje samozapošljavanja mladih, dobi do 30 godina, bez obzira na spol, radno iskustvo i stepen obrazovanja, prijavljenih na evidenciju nezaposlenih prije dana objave javnog poziva, radi pokretanja i registracije obrta/privrednog društva. Zavod će mladim, tj. korisnicima sredstava, sa kojima se zaključi ugovor o sufinansiranju samozapošljavanja, bez obzira na vrstu djelatnosti/društvo, u narednih 12 mjeseci isplaćivati poticajna sredstva u iznosu od 500 KM (mjesečno). Osnovni iznos sufinansiranja se povećava za 10% za osobe sa izrađenim individualnim planom zapošljavanja (IPZ) prije objave javnog poziva. Navedeni iznos se uvećava za dodatnih 35 KM mjesečno na ime refundacije dijela troškova pokretanja djelatnosti/društva. Ukoliko korisnik u okviru pokrenute djelatnosti/društva, osim sebe zaposli i neku drugu osobu, prijavljenu na evidenciju nezaposlenih prije dana objave javnog poziva, mjesečno će mu se isplaćivati/refundirati sredstva u iznosu od po 390 KM po svakoj zaposlenoj osobi, bez obzira na dob, radno iskustvo i stepen obrazovanja u trajanju od šest (6) mjeseci. Osnovni iznos sufinansiranja se povećava za 10% za osobe sa izrađenim individualnim planom zapošljavanja (IPZ) prije objave javnog poziva. PROGRAM SUFINANSIRANJA SAMOZAPOŠLJAVANJA START UP 2020 FZZ 4/12 Za realizaciju ovu mjere predviđena su sredstva u iznosu od 3.500.000,00 KM.
  • 4.2. Poduzetništvo za žene 2020 Sufinansiranje samozapošljavanja žena, bez obzira na dob, radno iskustvo i stepen obrazovanja, prijavljenih na evidenciju nezaposlenih prije dana objave javnog poziva, radi pokretanja i registracije obrta/privrednog društva. Zavod će korisnicama sredstava, sa kojima se zaključi ugovor o sufinansiranju samozapošljavanja, bez obzira na vrstu djelatnosti/društvo, u narednih 12 mjeseci isplaćivati poticajna sredstva u iznosu od 450 KM (mjesečno). Osnovni iznos sufinansiranja se povećava za 10% za osobe sa izrađenim individualnim planom zapošljavanja (IPZ) prije objave javnog poziva. Navedeni iznos se uvećava za dodatnih 35 KM mjesečno na ime refundacije dijela troškova pokretanja djelatnosti/društva. Ukoliko korisnik u okviru pokrenute djelatnosti/društva, osim sebe zaposli i neku drugu osobu, prijavljenu na evidenciju nezaposlenih prije dana objave javnog poziva, mjesečno će mu se isplaćivati/refundirati sredstva u iznosu od po 390 KM po svakoj zaposlenoj osobi, bez obzira na dob, radno iskustvo i stepen obrazovanja u trajanju od šest (6) mjeseci. Osnovni iznos sufinansiranja se povećava za 10% za osobe sa izrađenim individualnim planom zapošljavanja (IPZ) prije objave javnog poziva. Za realizaciju ovu mjere predviđena su sredstva u iznosu od 2.500.000,00 KM.
  • 4.3. Poduzetništvo za sve 2020 Sufinansiranje samozapošljavanja osoba, bez obzira na spol, dob, radno iskustvo i stepen obrazovanja, prijavljenih na evidenciju nezaposlenih prije dana objave javnog poziva, radi pokretanja i registracije obrta/privrednog društva. Zavod će nezaposlenim osobama, tj. korisnicima sredstava, sa kojima se zaključi ugovor o sufinansiranju samozapošljavanja, bez obzira na vrstu djelatnosti/društvo, u narednih 12 mjeseci isplaćivati poticajna sredstva 420 KM (mjesečno). Osnovni iznos sufinansiranja se povećava za 10% za osobe sa izrađenim individualnim planom zapošljavanja (IPZ) prije objave javnog poziva. Navedeni iznos se uvećava za dodatnih 35 KM mjesečno na ime refundacije dijela troškova pokretanja djelatnosti/društva. Ukoliko korisnik u okviru pokrenute djelatnosti/društva, osim sebe zaposli i neku drugu osobu, prijavljenu na evidenciju nezaposlenih prije dana objave javnog poziva, mjesečno će mu se isplaćivati/refundirati sredstva u iznosu od po 390 KM po svakoj zaposlenoj osobi, bez obzira na dob, radno iskustvo i stepen obrazovanja u trajanju od šest (6) mjeseci. Osnovni iznos sufinansiranja se povećava za 10% za osobe sa izrađenim individualnim planom zapošljavanja (IPZ) prije objave javnog poziva. Za realizaciju ovu mjere predviđena su sredstva u iznosu od 4.820.342,89 KM.
  • 4.4. Poduzetništvo za demobilizirane branioce/branitelje 2020 Sufinansiranje samozapošljavanja osoba, u skladu sa članom 2. Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Federacije BiH“, broj 54/19), i to demobiliziranih branilaca/branitelja i demobiliziranih branilaca/branitelja dobrovoljaca, bez obzira na spol, dob, radno iskustvo i stepen obrazovanja, prijavljenih na evidenciju nezaposlenih prije dana objave javnog poziva, radi pokretanja i registracije obrta/privrednog društva. PROGRAM SUFINANSIRANJA SAMOZAPOŠLJAVANJA START UP 2020 FZZ 5/12 Zavod će nezaposlenim osobama, tj. korisnicima sredstava, sa kojima se zaključi ugovor o sufinansiranju samozapošljavanja, bez obzira na vrstu djelatnosti/društvo, u narednih 12 mjeseci isplaćivati poticajna sredstva 450 KM mjesečno za demobilizirane branioce/branitelje, odnosno 500 KM mjesečno za demobilizirane branioce/branitelje dobrovoljce koji su kao maloljetni dobrovoljno stupili u oružane snage u perodu od 18.9.1991. godine do 22.4.1996. godine (član 2. stav 2. Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica). Osnovni iznos sufinansiranja se povećava za 10% za osobe sa izrađenim individualnim planom zapošljavanja (IPZ) prije objave javnog poziva. Navedeni iznos se uvećava za dodatnih 35 KM mjesečno na ime refundacije dijela troškova pokretanja djelatnosti/društva. Ukoliko korisnik u okviru pokrenute djelatnosti/društva, osim sebe zaposli i neku drugu osobu, prijavljenu na evidenciju nezaposlenih prije dana objave javnog poziva, mjesečno će mu se isplaćivati/refundirati sredstva u iznosu od po 390 KM po svakoj zaposlenoj osobi, bez obzira na dob, radno iskustvo i stepen obrazovanja u trajanju od šest (6) mjeseci. Osnovni iznos sufinansiranja se povećava za 10% za osobe sa izrađenim individualnim planom zapošljavanja (IPZ) prije objave javnog poziva. Za realizaciju ovu mjere predviđena su sredstva u iznosu od 1.000.000,00 KM.
  • 4.5. Druga prilika 2020 Mjesečni iznos sufinansiranja samozapošljavanja po jednoj osobi je 450 KM, a period sufinansiranja je 12 mjeseci. Također, troškovi pokretanja djelatnosti (registracija, ljekarsko uvjerenje, taksa, materijal, oprema/sredstva za rad i sl.) ne mogu biti veći od 420 KM. Sva pravila koja se odnose na status nezaposlenih osoba primjenjuju se i u ovoj mjeri. Za realizaciju ovu mjere predviđena su sredstva u iznosu od 2.179.657,10 KM.

8.2.2020. godine na web portalu Zavoda će biti objavljen Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2020.

Pozivamo potencijalne korisnike da se prije objave javnih poziva upoznaju sa predmetnim programima koji su dostupni na stranici zavoda: www.fzzz.ba .