Poziv na javne konsultacije na temu “Zajednička politika za mlade u oblasti zapošljavanja”

U saradnji sa NDI, Grupa 9, tim mladih ljudi iz 9 političkih stranaka je aktivno radila na kreiranju dokumenta koji se bavi problemom nezaposlenosti mladih ljudi. Dokument sadrži kratkoročne i dugoročne mjere kojima bi se željeli poboljšati uslovi za zapošljavanje mladih osoba, te spriječio njihov odlazak iz države.

Želeći da obavi što šire konsultacije sa zainteresovanim mladim ljudima širom BiH, ekspertima, predstavnicima NVO-a, Grupa 9 će obići niz gradova i kroz razgovor sa zainteresovanim dopuniti nacrt dokumenta koji će biti prezentiran tokom 2019. godine. Konsultacije imaju za cilj da omoguće širu diskusiju i, u konačnici, da potaknu donosioce odluka da posvete pažnju ka rješavanju ovog gorućeg problema u bh. društvu.

Dolazak potvrditi na mail grupa9.bih@gmail.com