Ponude inostranih kompanija za saradnju s bosanskohercegovačkim kompanijama

Ova ponuda podrazumijeva poziv:

dobavljačima prirodnih ulja i putera za kozmetičku upotrebu
podugovaračima za vrhunske završne radove interijera
proizvođačima donjeg rublja
proizvođačima sklopivih konsutrukcija i tekstilnih proizvoda

Ponude i detaljnije informacije o inostranim kompanijama zainteresovanim za saradnju preuzmite klikom OVDJE 

Napominjemo: Poslovne ponude inostranih preduzeća možete i sami pretražiti na linkovima een.ec.europa.eu → i na https://een.ba

Ukoliko ste zainteresovani za neku od ponuda ili želite više informacija, kontakt osoba je Alma Bečirović, 032 445 -830, alma@zeda.ba/Agencija ZEDA.