Plastenička proizvodnja


Posljednjih godina, sve više se širi plastenička proizvodnja kako u cijeloj BiH tako i u općini Zavidovići. Ovaj vid proizvodnje  ima velike prednosti  u odnosu na klasični način proizvodnje. Plastenička proizvodnja osigurava intenzivnu proizvodnju, kombinovanu proizvodnju povrća van sezone, veću kontrolu od bolesti i štetočina uz primjenu biološke kontrole, što osigurava i zdraviju hranu. Velik broj stanovništva ruralnih područja se bavi nekim vidom plasteničke proizvodnje, ali je to uglavnom manja proizvodnja za vlastite potrebe. Manji je broj onih koji ostvaruju veće prinose, posljedica toga je nedovoljno finansijski sredstava koja su potrebna za ovu proizvodnju.

cvylizf6gh0-thomas-verbruggen