Otvoren prvi poziv za podnošenje projekata u okviru programa „Evropa za građane i građanke”

U skladu sa sveobuhvatnim ciljem približavanja Unije građanima, opći ciljevi Programa su sljedeći:
– pridonijeti da građani razumiju Uniju, njezinu povijest i različitost,
– promicati europsko građanstvo i unaprijediti građansko i demokratsko sudjelovanje na razini Unije.

1.2. POSEBNI CILJEVI
Posebni se ciljevi provode na transnacionalnoj razini ili imaju europsku dimenziju:
– podizanje svijesti u pogledu sjećanja, zajedničke povijesti i vrijednosti Unije te ciljeva s obzirom na promicanje mira, vrijednosti Unije i dobrobiti njezinih naroda poticanjem rasprava, promišljanja i razvoja mreža,
– Poticanje sudjelovanja građana u demokratskim i građanskim inicijativama na razini Unije i jačanje njihova razumijevanja postupka donošenja politika u Uniji i promicanjem prilika za društveni i međukulturni angažman i volontiranje na razini Unije

Programme guide:

Programme Guide 2019: programme_guide_2019_en
Programski vodič 2019: programme_guide_2019_hr

Call for Proposals 2019: call_2019_en_1

Calendar 2019-2020

Deadlines for submission of applications

Strand 1. European Remembrance

Deadline for submission

Eligibility period: Projects must start between

1 February  1 September of the same year as the deadline and 28 February** of the year after the deadline

Strand 2. Democratic Engagement and Civic Participation

Measure

Deadline for submission*

  Eligibility period: Projects must start between
Town-Twinning
  1 February 

1 July of the same year of the deadline and 31 March of the year after the deadline

  1 September

1 February and 31 October of the year after the deadline

Networks of Towns
  1 March

1 September of the same year as the deadline and 28 February** of the year after the deadline

  1 September

1 March and 31 August of the year after the deadline

Civil Society Projects
  1 September

1 March and 31 August of the year after the deadline

Nota Bene:

The above dates have to be confirmed in the related Call for Proposals.

* Applications must be submitted before 12.00h (CET) of the final date for submission of applications. When the deadline falls on a weekend, the subsequent working day will be confirmed (in the related Call for Proposals) as the final submission date.

** For 2020: 29 February.

More information: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en