OŠMIKA D.O.O.


Dodatne informacije

  • Djelatnost: Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun

  • Direktor: Ibrahim Bošnjaković

  • Mjesto: Zavidovići

  • Telefon: