MGV GRADNJA D.O.O.


Dodatne informacije

  • Djelatnost: Gradnja ostalih građevina niskogradnje

  • Direktor: Mirsad Valjevac

  • Mjesto: Zavidovići

  • E-mail: krivaja-gradnja@live.com

  • Telefon: