Fond Ujedinjenih nacija za prestanak nasilja nad ženama

UN Trust Fund to End Violence against Women (UN Trust Fund) daje grantove inicijativama koje pokazuju da se nasilje nad ženama i djevojčicama može sistematski rješavati, smanjiti, i uz upornost i eliminirati.

Od svog stvaranja 1996. godine Fondacija UN-a je dodijelila 116 miliona dolara za 426 inicijativa u 136 zemalja i teritorija. Njegov trenutni portfelj obuhvaća 111 grantova u ukupnom iznosu od 57 miliona dolara u 76 zemalja i teritorija.

Koje aktivnosti se finansiraju:
UN Trust Fund in Support of Actions to Eliminate Violence against Women je ustanovljena od strane Generalne skupštine rezolucijom 50/166 1996. godine, a vodi je UN Women u ime UN sistema. UN Trust Fund je jedini multilateralni mehanizam dodjele donacija ekskluzivno posvećen podršci lokalnim i nacionalnim naporima sprječavanja nasilja nad ženama i djevojkama.

Kroz donacije se podržavaju:

 • strategije primarne prevencije za zaustavljanje nasilja do kojeg je došlo,
 • provedba zakona i vladavina prava kako bi osigurali pristup pravdi preživjelih žrtava,
 • pristup žrtava kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti, kao i drugim uslugama i podršci,
 • politika orijentirana na prikupljanje i analizu podataka i zagovaranje za promicanje odgovornosti,
 • osnaživanje žena za korištenje svojih prava i mobilizacija zajednice za “nultu toleranciju”,
 • odgovor na potrebe i prava isključenih skupina žena i djevojaka, te stavljanje pozornosti na zanemarene oblike nasilja,
 • angažman “novih” aktera i strateških grupa.

Veličina donacije:
Grantovi su obično između 50.000 i 150.000 dolara na period do tri godine za manje organizacije, odnosno do milion dolara za veće organizacije.

Rok za prijave:
Rok predaje projekata je 18. januar/siječanj 2019. godine.

Geografsko područje podrške:
Više zemalja širom svijeta uključujući i BiH.

Kriterij podobnosti:
Da bi se smatrala “ženskom organizacijom”, jezgra rada organizacije mora biti na području ženskih prava, jednakosti spolova, eliminaciji nasilja nad ženama, te seksualnom i rodno uvjetovanom nasilju.

Da bi smatrali da “žene su na čelu organizacije”, organizacija mora imati najmanje 50 posto žena na vodećim položajima, uključujući upravljanje, viši menadžment i nivoe uprave.

Da bi se smatrali “malom organizacijom”, godišnji operativni budžet organizacije mora biti manji od 200.000 dolara u posljednje tri godine.

Fond Ujedinjenih nacija potiče inicijative koje se temelje na sljedećim načelima:

 • zasnovani su na ljudskim pravima i rodno-osjetljiv pristup je najvažniji prioritet u promicanju, zaštiti i ispunjenju ljudskih prava svih žena i djevojčica, kao i jačanje institucionalnih kapaciteta na lokalnom i nacionalnom nivou, kako bi se uklonili svi oblici nasilja nad ženama i djevojčicama,
 • fokus je na uticaju, specifičnim i mjerljivim rezultatima koje čine konkretnu razliku u životima žena i djevojčica,
 • holistički i multi-sektorski odgovori koji se bave ženama i djevojčicama su međusobno povezana prava i potrebe u smislu prevencije i odgovora na nasilje, uključujući sigurnost i zaštitu, zdravstvena, pravna, imovinska i prava nasljeđivanja, kao i ekonomska sigurnost i prava,
 • fokus je na ugroženim grupama, posebno isključenim, ili ženama i djevojčicama u nepovoljnom položaju (kao što su žene i djevojčice sa invaliditetom, LBT, interno raseljene i izbjeglice, autohtone, starije osobe i pripadnici etničkih manjina), kako bi se osigurala odgovornost prema raznolikostima,
 • koordinacija i izgradnja partnerstva, uključujući i među vladinim organizacijama i civilnim društvom, posebno sa organizacijama na čijem čelu su žene, ženske specijalističke usluge i EVAW tematske mreže.
 • zalaganje za dijeljenje znanja, dokumentirajući, prateći, vrednujući i šireći rezultate,
 • utemeljeni na dokazima programiranja, gradeći na dokumentiranom istraživanju, naučenim lekcijama i preporučenim praksama, kako bi se osigurali optimalni rezultati i korištenje resursa.

Kako aplicirati:

Molimo vas da pogledate http://untf.unwomen.org/en/what-we-do/grant-making/application-guidelines za više informacija.