Poljoprivreda

Prema strukturi ukupnih poljoprivrednih površina na području općine Zavidovići, a koje iznose 15.384 ha, obradivo zemljište zauzima 12.205 ha ili 79,34%, a neobradivo 3.179 ha ili 20,66%. U kategoriji poljoprivrednog zemljišta u odnosu na ukupno poljoprivredno zemljište općine Zavidovići, najviše su zastupljene oranice i bašte, a najmanje voćnjaci dok vinogradi, trstici, bare i ribnjaci nisu zastupljeni odnosno nisu evidentirani.

Općina Zavidovići  posjeduje prirodne resurse  za poljoprivrednu proizvodnju, uključujući raspoloživost radne snage, zemljišta i drugih prirodnih resursa, kao i pogodnu klimu. Poljoprivredna dobra su podijeljena na manje parcele, a sama poljoprivreda nije tretirana na odgovarajuću način. Ima dovoljno zemlje koja leži neobrađena,  nedovoljno iskorištena ili nije iskorištena do svojih maksimalnih potencijala koji bi mogli da se pripišu poljoprivredi.