DRVO-STILS D.O.O.


Dodatne informacije

  • Djelatnost: Stovarište građevinskog materijala

  • Direktor: Emir Zvekić

  • Mjesto: Zavidovići

  • Telefon:

  • Email: emir.zvekic@hotmail.com