DRVOSTIL – KOMERC D.O.O.


Naziv preduzeća: DRVOSTIL – KOMERC D.O.O.
ID broj:
Adresa: Naselje Stadion- Lamela II bb
Godina osnivanja:
Lokacija: Zavidovići
Opis djelatnosti:
Proizvodno, prometno, uslužno društvo Drvostil-Komerc d.o.o. Zavidovići