Investiraj u Zavidoviće


Kako bi podrška bila što intenzivnija i dostupna većem broju investitora, osnovan je poduzetnički centar kao zaseban odjel Razvojne agencije.

Svojim aktivnostima on doprinosi ostvarivanju općih i specifičnih ciljeva razvoja poduzetništva u našoj Općini.

Kroz centar za investitore, a u okviru procesa Lokalnog ekonomskog razvoja, nastoji se uticati na unapređenja u oblastima bitnim za motiviranje pojedinaca za većim vlastitim angažmanom u poslovnom sektoru.

Centar za investitore postaje osnovni instrument kojim općina Zavidovići može uticati na pravac ekonomske budućnosti Općine.


centar-za-investitore-i-poduzetnike  podrl-ka-300x219  poslovne-zone-300x219


registar-privrednih-subjekata-300x219  slobodne-parcele-i-poslovni-prostori-300x219  turizam-300x219


INFO MATERIJAL


Specifični ciljevi se odnose na:

– podizanje poduzetničkih kompetencija

– Omogućavanje i poboljšanje pristupa izvorima finansiranja

– Jačanje poduzetničke klime i stvaranje pozitivnog poduzetničkog okruženja

 

Glavne aktivnosti  koje se provode kroz Poduzetnički centar i koje su usmjerene na postizanje pomenutih ciljeva su:

– Edukacija postojećih i potencijalnih poduzetnika/investitora

– Savjetovanje poduzetnika/investitora

– Promovisanje poduzetničke kulture

 

Pored toga poduzetnički centar obavlja i sljedeće poslove:

–  Poslovi registracije preduzeća za potencijalne investitore, pomoć pri odabiru najprikladnijeg oblika poslovanja, poslovno, porezno, radno-pravno, kadrovsko i podiuzetničko savjetovanje, podrška u postupku zapošljavanja,

– Izrada i ažuriranje baze podataka o trenutnoj i potencijalnoj privrednoj i poljopirvrednoj proizvodnji

– Izrada poslovnih i investicijskih planova

– Izrada i ažuriranje baze podataka o poduzetničkim zonama (slobodni prostori, iskorišteni prostori, broj radnika i sl.)