RAZ: Javni konkurs za prijem radnika

RAZ: Javni konkurs za prijem radnika

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu (“Službene novine FBiH”, broj: 26/16 i 89/18), Uredbe o pustupku prijema u radni odnos u javnom sektoru FBiH („Službene novine FBIH“ broj: 166/2019) i člana 12. Pravilnika o radu Razvojne agencije d.o.o. Zavidovići (broj: 149/16) direktor raspisuje:   J A V N I    K O N K U R S za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme Objavljuje se javni konkurs za prijem radnika na određeno…

Pročitaj više