Javni poziv privrednicima u ZDK da apliciraju za beskamatne kredite

javni poziv

Javni poziv privrednicima sa područja Zeničko-dobojskog kantona da apliciraju za subvencioniranu liniju finansiranja BBI banke i Vlade ZDK objavljen je u dnevnim novinama i na zvaničnoj veb stranici Bosna Bank International. Riječ je o finansijskoj liniji koja će privrednicima omogućiti da u BBI banci, uz subvenciju Ministarstva privrede/gospodarstva ZDK, dobiju finansiranja po stopi od nula posto. Za realizaciju Ugovora BBI banka je osigurala 8,8 mil KM, dok je za subvenciju profitne marže Ministarstvo privrede/gospodarstva ZDK obezbjedilo iznos od 300.000 KM. Sredstva će se odobravati za ekonomsku stabilizaciju, održavanje likvidnosti, nabavku osnovnih sredstava,…

Read More

Javni poziv USAID Turizam

271495676_343449907623644_9147089834138690385_n

USAID Turizam objavio je ažurirani javni poziv (APS) za dodjelu grantova. Grantovi će biti dodijeljivani za aktivnosti u sektoru turizma lokalnim neprofitnim i profitnim nevladinim organizacijama, udruženjima i kompanijama registrovanim u BiH. Cilj grantova je podrška aktivnostima koje jasno podržavaju ciljeve projekta USAID Turizam, promoviraju inovativne ideje, pomažu turističkim radnicima u zadovoljavanju međunarodnih standarda kvaliteta i marketinga u turizmu. Ažurirani javni poziv stupa na snagu 5. januara 2022. godine. Pozivaju se sve organizacije koje zadovoljavaju navedene uslove da dostave svoje prijave u skladu sa preciziranim uslovima i procedurom. Za više…

Read More

JAVNI POZIV ZA PREDUZEĆA IZ OBLASTI DRVNE I METALSKE INDUSTRIJE

Screenshot_2

Javni poziv za besplatnu uslugu analize površinske obrade drvnih i metalnih proizvoda ‌ ‌ Na osnovu Sporazuma broj: 81267139 od 25.02.2021. godine između Deutche Gesellshaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH i Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA d.o.o. Sarajevo, te Memoranduma o razumijevanju između Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA i Mašinskog fakulteta, Univerziteta u Sarajevu za realizaciju projekta „Uspostava laboratorije za analizu površinske obrade u drvnoj i metalskoj industriji“ objavljujemo: JAVNI POZIV ZA PREDUZEĆA IZ OBLASTI DRVNE I METALSKE INDUSTRIJE IZ BOSNE I HERCEGOVINE ZA BESPLATNU USLUGU ANALIZE POVRŠINSKE OBRADE DRVNIH…

Read More

JAVNI POZIV za prijavu interesa za projekte iz oblasti metalskog, mašinskog i drvnog sektora

2312news

U okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Vlade Savezne Republike Njemačke – EU4BusinessRecovery – Za pomoć poduzetnicima u borbi protiv posljedica izazvanih COVID-19 pandemijom, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH je objavio javni poziv za prijavu interesa u oblasti metalskog, mašinskog i drvnog sektora. U okviru Poziva, kompanije će biti podržane u izradi planova za kontinuitet poslovanja. Nakon izrade planova, bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 2.25 miliona eura će biti ponuđena odabranim korisnicima za implementaciju mjera identifikovanih u planovima za kontinuitet poslovanja. Visina mogućih odobrenih sredstava po individualnoj…

Read More